HOTLINE

0703 192 500

 Mặt tiền: B15/21 - Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng,

  H. Bình Chánh, TP. HCM

 Kinh Doanh: 0918.101.172 - 0896.427.443

Bàn Làm Việc Liền Kệ 1m2 - Mã: 003 - BLV
Bàn Làm Việc Liền Kệ 1m2 - Mã: 003 - BLV
003 - BLV
2,320,000đ
2,650,000đ
12%
Bàn làm việc gỗ ghép 1m2 Mã 002 - BLV
Bàn làm việc gỗ ghép 1m2 Mã 002 - BLV
002 - BLV
2,160,000đ
2,320,000đ
7%
Ghế Liền Bàn Lưng Nhỏ Mã 002-GX
Ghế Liền Bàn Lưng Nhỏ Mã 002-GX
002 - GX
305,000đ
335,000đ
9%
Ghế Xếp Xanh Lưng Lớn - Mã 004-GX
Ghế Xếp Xanh Lưng Lớn - Mã 004-GX
Mã 004-GX
295,000đ
264,000đ
-12%
Bàn Họp Văn Phòng MDF 1m6 Mã 001-BH
Bàn Họp Văn Phòng MDF 1m6 Mã 001-BH
001-BH
950,000đ
1,250,000đ
Mới
Bàn Họp Tròn Bán Kính 1m Mã 002-BH
Bàn Họp Tròn Bán Kính 1m Mã 002-BH
21%
Bàn Họp Văn Phòng Cao Cấp 2m4 Mã 007-BH
Bàn Họp Văn Phòng Cao Cấp 2m4 Mã 007-BH
-20%
Bàn Họp Văn Phòng Cao Cấp 2m Mã 008-BH
Bàn Họp Văn Phòng Cao Cấp 2m Mã 008-BH
14%
Bàn Họp Văn Phòng MDF 1m2 x 2m Mã 009-BH
Bàn Họp Văn Phòng MDF 1m2 x 2m Mã 009-BH
Mới